Gata gatana na

Sannu da zuwa.

Suna na a Sabahat Iqbal Ashraf. An ka haihai ni can Birnin Shaihu da Bello, Sakkwato, a September 6, 1970. Shekara goma sha biyar na zama a Sakkwato, Birnin Kebbi, Gusau, da Yelwa (Yauri).

Yanzoo, ban kaare wannan gatana ba. Amma ka/ke iya ka gan magana na a turanci.


Last edited July 5, 1996 SIA.
Created June 30, 1996 at http://www.rpi.edu/~ashrafs/hausa.html
Feedback is welcome and taken seriously. Just
email me at ashrafs@rpi.edu.